Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослів'я

Організатор: Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківське міське товариство «Філософська освіта», Харківський національний університет сільського господарства імені П. Василенка

Організатор: Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківське міське товариство «Філософська освіта», Харківський національний університет сільського господарства імені П. Василенка
Термін проведення: 27-29 вересня 2012 р.
Тематика: творчість Г.С. Сковороди в контексті розвитку української культури
Контакти координаторів: skovoroda.m(at)gmail.com

Під час конференції планується розглянути такі питання:

Секція філології:
творчість Г.С. Сковороди в контексті розвитку української літератури; поезія Г.С. Сковороди як шлях сходження до Бога; дослідження мови творів Г.С. Сковороди; принципи перекладу творів Г.С. Сковороди; актуальні проблеми сковородинознавства.
Секція філософії:
філософський спадок Г.С. Сковороди в контексті світового філософського процесу; філософія як інтелектуальне заняття і предмет навчання у досвіді Г.С. Сковороди; обґрунтування Г.С. Сковородою моделі перебування людини у світі; філософ у сучасному світі (його роль, місце, призначення); розвиток неакадемічної філософії в Україні; підготовка в Україні філософських кадрів (проблеми, перспективи).
Секція богослов’я:
джерела богословських поглядів Г.С. Сковороди; біблійна герменевтика у творах Г.С. Сковороди; есхатологія Сковороди (наука про «горній Єрусалим»); Г.С. Сковорода й традиції святоотцівського богослів’я (патристики); Г.С. Сковорода й традиції середньовічного та новочасного західного богослів’я.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 1 серпня 2012 року поштою або E-mail (skovoroda.m(at)gmail.com):
заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);
електронну версію доповіді (диск/E-mail):
1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
2) посилання подавати в тексті в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12-14];
3) список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту);
4) анотацію, що містить ключові слова (укр., англ. мови);
Матеріали, подані до 1 серпня, будуть надруковані до початку роботи Читань.

Відкриття конференції відбудеться 27 вересня 2012 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.
Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті конференції,
на сайті www.skovoroda.in.ua,
e-mail: skovoroda.m(at)gmail.com
тел.: [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка.