Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі», яка відбудеться 19-20 червня 2012 року за адресою: смт. Чорнухи Полтавської обл.

Організатор: Чорнухинський літературно-меморіальний музей Г.С, Сковороди, Центр Сковородинознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Термін проведення: червень
Наступна конференція: 19-20 червня 2012 р. (заявки тем приймаються до 25 квітня 2012 р.)
Тематика: Григорій Сковорода та його спадщина у часових та просторових системах
Контакти координаторів: lit.kaf(at)ukr.net, irraz_konf_09(at)mail.ru
Інформаційний лист

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі», яка відбудеться 19-20 червня 2012 року за адресою: смт. Чорнухи Полтавської обл.

Напрями роботи конференції
1. Актуальність філософських ідей Сковороди в ХХІ столітті
2. Інноваційні літературознавчі та мовознавчі методологічні підходи до інтерпретації духовної спадщини Григорія Сковороди.
3. Художній набуток Григорія Сковороди в контексті національного і світового письменств.
4. Краєзнавче осмислення постаті Григорія Сковороди.
5. Переклади та видання творів Григорія Сковороди.
6. Вивчення літературної спадщини Григорія Сковороди: методичний аспект.
7. Образ Сковороди у фольклорі, літературі та мистецтві.
8. Єдність освіти, виховання спорідненої праці – основні складники людського щастя в творчості Г.С. Сковороди.

Вимоги до публікації
• Текст оформляється в редакторі Word 2003 (Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,2), усі поля 2 см.
• Прізвище, ініціали автора вгорі з правого боку сторінки;
• Назва статті друкується великими літерами.
• Список літератури подається через рядок після основного тексту під заголовком ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку, 10 pt. й оформляється відповідно до правил бібліографічного опису за вимогами ВАК 2008;
• Обсяг – до 10 сторінок.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, надіслані після вказаної дати, а також ті, які не відповідають тематиці конференції і вимогам до їхнього оформлення.

Для участі в конференції необхідно до 25 квітня 2012 р. надіслати електронною поштою за адресою lit.kaf(at)ukr.net заявку (зразок додано) і текст доповіді, прикріплені як додаток (назва файлу з матеріалами пишеться українською мовою і складається з прізвища та ініціалів автора, напр.: Мащенко Л.В. doc).

Заявка для участі в конференції
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_______________________________
2. Науковий ступінь ________________________________________________
3. Учене звання ____________________________________________________
4. Навчальний заклад (повністю) _____________________________________
5. Посада _________________________________________________________
6. Бажана секція____________________________________________________
7. Тема виступу____________________________________________________
8. Адреса, телефон__________________________________________________
9. Адреса електронної пошти_________________________________________
10. Потреба в житлі (гуртожиток, готель – потрібне зазначити)____________
11. Форма участі в конференції (очна / заочна) _________________________

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки, матеріалів. Оплата проїзду, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Наша адреса: Україна, 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, кафедра української мови та української літератури.

Телефони: (05322) 27880 – кафедра української мови та української літератури
0662128103 – Мелешко Віра Анатоліївна
(05322) 225750 – кафедра філософії
irraz_konf_09(at)mail.ru