Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія” на факультеті романо-германських мов 18-19 квітня 2013 року.

Організатор: факультет романо-германських мов Національноого університету „Острозька академія”
Термін проведення: 18-19 квітня 2013 р.
Тематика: літературознавство та міжкультурна комунікація, актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
Контакти координаторів: lingua.lab(at)oa.edu.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія” на факультеті романо-германських мов 18 -19 квітня 2013 року.
Тематика секційних засідань: 
1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
9. Багатокультурність Канади: перспективи, розвиток, стан.

Workshops: Презентація наукових проектів:
  • науково-дослідної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”. 
  • науково-практичної лексикографічної лабораторії “LEXILAB”. 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Форми участі у конференції: 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв).
2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
3. Участь у конференції без доповіді.
4. Публікація статті.
Workshop.

Для участі у конференції просимо надіслати до 01 лютого 2013 року на електронну адресу: lingua.lab(at)oa.edu.ua
  1. Заявку для участі у конференції (форма додається);
  2. Електронний варіант статті (6-12 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
  3. Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (у форматі * .jpg, *.png);
  4. Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png);
  5. Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg, *.png).
Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc., kvitanciia_Ivaniv.doc.,

Учасники, які бажають опублікувати статтю у збірнику матеріалів, здійснюють оплату із розрахунку 30 грн/стор. Видання збірника планується до початку конференції.

Організаційний внесок становить 120 грн (реєстрація, інформаційні матеріали, coffee break, екскурсії, обід, фуршет, пересилка поштою матеріалів конференції) – оплата поштовим переказом.

Адреса для грошових поштових переказів: 35800 Рівненська обл. м. Острог, вул. Мануїльського, 56 Попчук Марія Анатоліївна

Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.

За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною адресою: lingua.lab@oa.edu.ua

Контактні телефони: тел. (03654) 30258 (розширення 160) – деканат факультету романо-германських мов НаУОА, кафедра індоєвропейських мов

Технічний секретар: Попчук Марія Анатоліївна моб. тел. (096) 14 98 412 e-mail: lingua.lab(at)oa.edu.ua

Координатор конференції: Ковальчук Інна В’ячеславівна, моб. тел. (096) 14 98 412 e-mail: competence.lab(at)oa.edu.ua

Вимоги до оформлення матеріалів
При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Матеріали подавати у такій послідовності:1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.
9. Графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині статті).
10. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.

Збірник належить до списку фахових видань ВАК України
Статті, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.
Професорсько-викладацький склад факультету романо-германських мов щиро бажає усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення і цікавих зустрічей.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище_______________________________
Ім’я____________________________________
По батькові_____________________________
Науковий ступінь________________________
Вчене звання____________________________
Посада_________________________________
Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)____________________________________
Тема доповіді___________________________
Назва секції/workshop____________________
Форма участі____________________________
Домашня адреса, контактний телефон, e-mail
(просимо чітко вказувати поштовий індекс)_________________________________
Необхідність броні житла _________________
Особистий підпис________________________
Усі поля обов’язкові для заповнення
При потребі, просимо заздалегідь повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку. Вартість проживання учасники сплачують самостійно.