Публікації

Мученицький архетип у житійному просторі Руїни

Аналізується літературна історія трьох агіографічних сюжетів, що розробляють мотиви мучеництва за віру архієпископа Йосафата Кунцевича, ігумена Афанасія Филиповича і священика-єзуїта Анджея Боболі. На цьому матеріалі простежується, як культ мучеників, загиблих від конфесійної нетолерантності, з властивою бароко парадоксальністю виростає в духовну альтернативу Руїні, апофеоз любові до ворогів і патріотичного прагнення зберегти цілість Речі Посполитої. Стратегія інтерпретації цих сюжетів визначається їх проектуванням у архетипний мотив відкупительної смерті за ворогів.

Вибір мови та вибір культури в Україні XVII століття

Трагічна помилка як емоційна домінанта польськомовної полемічної прози Касіяна Саковича

«Руїна» як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання

Символічно-алегоричний стиль української середньовічної літератури

Червоногродський повіт Подільської землі наприкінці XIV—XVI ст.

«Князи Болоховьсции»