Публікації

Середньовічні манускрипти: 21 історія на адвент

Цього року Католицький медіа-портал http://kmc.media/ підготував для своїх читачів невеликий адвентовий подарунок: 21 ілюстровану розповідь про знамениті середньовічні манускрипти. Манускрипт, як і підказує назва (від лат. manus – рука і scribo – пишу), – це написаний від руки документ. Найчастіше цей термін використовують на позначення не просто рукописів, а давніх текстів, створених до винайдення книгодрукування; саме в цьому сенсі про нього говоритимемо й ми.

Книга народжувалася у святості

Українська православна церква між Сходом і Заходом в Х‒ХVІ ст. (Історико-філософський екскурс)

Мученицький архетип у житійному просторі Руїни

Вибір мови та вибір культури в Україні XVII століття

Трагічна помилка як емоційна домінанта польськомовної полемічної прози Касіяна Саковича

«Руїна» як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання