23 листопада 2015

Сторінки 244a-261 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Prodit feliciter Duce et Comite Radiviliana Aquila in apricum cæli academici solem Philosophiamea Illus[trissi]mæ ac Celsissime Pr[ince]ps etc. Hacten9 cum Atticis noctuis intra sapi[ent]ia[e] Abdyta biennio toto latuit ab operosis noctib9 diem scientia[e] auspicatura, seu veri9 noctes ipsas Cleanteis ignib9 illustrata iam ex umbris fortunatiore forte ad publicum solem procurrit. Postq[ua]m aquila[e] Radiviliana[e] Alius ad solem nati auspicia sibi adoptavit. Nec vero par erat aliam [prae]terq[ua]m Mitratam aquilam e Palamonio magnorum Lituania[e] Ducum sanguine Sarmatia[e] felicit[a]ti notam Cursus sui prodromam et auspicem deligere qua[e] avita[e] Domui mea[e] ad gloria[e] et fortuna[e] metam vestigia [prae]monstravit maioresq; meos sub alis et tutela ad maxima grariarum eduxit incrementa, Pra[e]terq[ua]m q[ui]d ales ha[e]c ut splendore sanguinis ita sublimit[a]te volatus par Coronatis regum et Ca[e]saru[m] aquilis eo gloriose [per]nicib9 alis eniti[tur] quo nulla ca[e]terarum pupilla valet eluctari, quin vindice solis radio feria[tur].

0 Детальніше »

20 листопада 2015

Античні автори в українській проповіді XVII століття

0
Українському бароко XVII ст. притаманні всі основні якості стилю: античність сприйняття і відображення світу, почуттєва й інтелектуальна напруженість, поєднання аскетичних закликів з гедонізмом, рафінованості з брутальністю, абстрактної символіки з натуралістичністю, динамічність, афектованість, театральність, феєричність, ілюзіонізм [Українська література XVII ст. 1987, 8-9]. Письменники і проповідники XVII ст. використовують у своїх творах алегорику, метафори, уподібнення, античні образи й християнські. Значення проповіді як проповідного жанру ораторської прози в цей час і за змістом, і за формою, і за суспільною функцією виходить за межі суто церковної настанови. Проповідь, окрім завдань просвітительських, виконувала також і завдання спеціально-естетичні, таким чином вона ставала виразно бароковою [Крекотень 1983, 7].

Детальніше »

18 листопада 2015

Жанрова природа агіографічної поезії доби Бароко

0
Бурхлива барокова доба, ознаменована війнами і міжконфесійними протистояннями, потребувала гармонії та спокою у суспільстві. Творче українське духівництво вбачало шляхи їх встановлення у відновленні поваги до праведності й утвердженні читачів в ідеї божественної всеохопності та всепроникності. Митці звертають свій погляд до “прастарого комплексу духовних цінностей християнства” [27, 119], зокрема житійної спадщини. Як відзначає Д. Чижевський, “картини мук Христових або “умученій” святих ніколи ще не посідали такої досконалості, як у цей час; композиції спокус святих та пекельних мук - так само” [25, 84]. Православне духівництво усвідомлює необхідність створення власної житійної літератури за вимогами доби. Цьому завданню підпорядковане, зокрема, створення “Книг житій святих” свт. Димитрія Туптала, виникнення агіографічних драм на зразок “Алексій, Божій человек”.

Детальніше »

16 листопада 2015

Сторінки 238a-244a (Arbor Tulliana Iasinsciano)

0
Prodit feliciter Duce et Comite Radiviliana Aquila in apricum cæli academici solem Philosophiamea Illus[trissi]mæ ac Celsissime Pr[ince]ps etc. Hacten9 cum Atticis noctuis intra sapi[ent]ia[e] Abdyta biennio toto latuit ab operosis noctib9 diem scientia[e] auspicatura, seu veri9 noctes ipsas Cleanteis ignib9 illustrata iam ex umbris fortunatiore forte ad publicum solem procurrit. Postq[ua]m aquila[e] Radiviliana[e] Alius ad solem nati auspicia sibi adoptavit. Nec vero par erat aliam [prae]terq[ua]m Mitratam aquilam e Palamonio magnorum Lituania[e] Ducum sanguine Sarmatia[e] felicit[a]ti notam Cursus sui prodromam et auspicem deligere qua[e] avita[e] Domui mea[e] ad gloria[e] et fortuna[e] metam vestigia [prae]monstravit maioresq; meos sub alis et tutela ad maxima grariarum eduxit incrementa, Pra[e]terq[ua]m q[ui]d ales ha[e]c ut splendore sanguinis ita sublimit[a]te volatus par Coronatis regum et Ca[e]saru[m] aquilis eo gloriose [per]nicib9 alis eniti[tur] quo nulla ca[e]terarum pupilla valet eluctari, quin vindice solis radio feria[tur].

Детальніше »

13 листопада 2015

Йоган Гербіній. Священні Київські печери, або Підземний Київ (фрагменти). Ч.4

0
Русини-наддніпрянці звичаями достатньо вишукані, оскільки у школах науками гуманітарними повсюди сумлінно розм’якшуються, а тому щодо іноземців людяніші, їх привітно приймають. Тоді як Московити – неймовірні варвари: крім того, що горді, жадібні, ниці, жодних людяних законів, ані цивілізованих звичаїв вони не пізнали. Тому при іноземних очільниках послам Великого московського князя через пихатість, глупство та брудні звичаї, що викликає в одних відразу, в інших – насмішки, в більшості ж «свині російські» [Russiaci] – таке доводиться чути навіть в обличчя. Цим іменем автор нерозбірливий, муж ясний, у Квітучій Польщі на них щонайбільше нападається.

Детальніше »

11 листопада 2015

Українська література епохи Ренесансу та епохи Бароко. Латиномовна і польськомовна поезія. Полемічна література

0
Українська література XVI–XVIII століть творилася багатьма мовами (старослов’янською, книжною староукраїнською, польською, латинською, українською народною тощо) в численних літературних центрах – у Кракові, Львові, Любліні, Острозі, Відні, пізніше – в Києві, Чернігові, Полтаві та інших містах. Епоха європейського Ренесансу збіглася у часі із завоюванням турками патріаршої столиці православного сходу – Константинополя. Ця прикра обставина змусила українську талановиту молодь звернути свій погляд на західноєвропейську освіту й культуру, навчатися в університетах Європи.

Детальніше »

09 листопада 2015

Сторінки 233-238a (Arbor Tulliana Iasinsciano)

0
Prodit feliciter Duce et Comite Radiviliana Aquila in apricum cæli academici solem Philosophiamea Illus[trissi]mæ ac Celsissime Pr[ince]ps etc. Hacten9 cum Atticis noctuis intra sapi[ent]ia[e] Abdyta biennio toto latuit ab operosis noctib9 diem scientia[e] auspicatura, seu veri9 noctes ipsas Cleanteis ignib9 illustrata iam ex umbris fortunatiore forte ad publicum solem procurrit. Postq[ua]m aquila[e] Radiviliana[e] Alius ad solem nati auspicia sibi adoptavit. Nec vero par erat aliam [prae]terq[ua]m Mitratam aquilam e Palamonio magnorum Lituania[e] Ducum sanguine Sarmatia[e] felicit[a]ti notam Cursus sui prodromam et auspicem deligere qua[e] avita[e] Domui mea[e] ad gloria[e] et fortuna[e] metam vestigia [prae]monstravit maioresq; meos sub alis et tutela ad maxima grariarum eduxit incrementa, Pra[e]terq[ua]m q[ui]d ales ha[e]c ut splendore sanguinis ita sublimit[a]te volatus par Coronatis regum et Ca[e]saru[m] aquilis eo gloriose [per]nicib9 alis eniti[tur] quo nulla ca[e]terarum pupilla valet eluctari, quin vindice solis radio feria[tur].

Детальніше »

06 листопада 2015

Їжа та ідентичність (на матеріалі «Роксоланії» С. Кленовича)

0
В епоху Ренесансу на зміну середньовічному аскетизму приходить культ тіла – емансипованого та естетизованого. На відміну від європейської літератури, в українській людина хоч і стала центром уваги, але так і залишалася безтілесною. Проте звільнення тіла таки відбулося через його найвагоміший прояв – харчування. Із суто індивідуальної діяльності, воно переросло у акт соціального значення: спільні для групи людей харчові пріоритети та звички формують уявлення про те що і як їсть колективне тіло, тобто народ. Відтак їжа, будучи насамперед елементом особистої ідентичності (скажи, що ти їси, і я скажу, хто ти), стала значимою як чинник ідентичності всього народу. Як зазначає американський дослідник Томас Вілсон «їжа і пиття є актами ідентифікації, диференціації та інтеграції, особливо у таких соціальних сферах як етнічність та національна ідентичність»[3,26].

Детальніше »

04 листопада 2015

Йоган Гербіній. Священні Київські печери, або Підземний Київ (фрагменти). Ч.3

0
Двома назвами географи найбільше рекомендували Бористен і його мешканців-роксоланів: Пороги та місто Київ. Пороги – це там, де Бористен тече між скелями, вигинами і численними поворотами, кількома сходинками падаючи на інші скелі та кам’яні підвищення, жахливо розбиваючися, ревучи та струшуючи землю. Ці Пороги козацькі мешканці руською ідіомою "пороги" [Porohi], тобто – «вхід у дім» через те називають, що Пороги ці татарські набіги, ніби засув на дверях, зупиняють, і всім іншим протидіють, щоб межі або Пороги ці подолати не змогли.

Детальніше »

02 листопада 2015

Взаємопроникність культурних епох Бароко і Просвітництва в «Annalium Urbis Leopoliensis...» Яна Юзефовича

0
Об’ємна праця Яна Томи Юзефовича «Annalium urbis Leopoliensis – Літопис міста Львова» охоплює події від 1614 до 1700 рр. Центральне місце в ній займає опис подій Визвольної війни 1648–1654 рр. Як глибоко духовна людина, Юзефович намагався розпізнати вищий задум у ході історії, вписати в Божий порядок відтворювані ним події. Хронікар спромігся на революційну в річпосполитській історіографії спробу замінити огульні звинувачення пошуками глибинних причин повстання козаків і «сільської черні». При цьому текст літопису і в плані форми, і в плані змісту рясніє ознаками барокового: складні синтаксичні конструкції, розгорнуті метафори, містицизм, перекази різноманітних див, що суперечать церковній доктрині тощо.

Детальніше »

30 жовтня 2015

Магістер Йоган Гербіній і його книга про київські печери 1675 р.

0
Цікава книжка Йогана Гербінія про київські печери - Religiosae Kijovenses Cryptae, що вийшла в Єні 1675 року, давно звернула на себе увагу дослідників. Цікава постать її автора також не залишилась без освітлення[1]. До старих біографій магістра Й. Гербінія в останній[2] час приєдналась ще робота H. Bendel'я, що використав не тільки старі свідоцтва про Гербінія, а й ті автобіографічні вказівки й документи, що їх Гербіній сам повставляв у різні свої твори і що їх якось обминули попередні біографи. Тепер ми маємо змогу точніше уявити собі життя цього цікавого мандрівника. Нагадаємо читачеві і зміст його книжки, що останніми часами майже забута.

Детальніше »

Цікаво

Усі, мабуть, знають цю симпатичну картинку, на якій поміж листків, комах і тварин, в обрамленні латинських написів уміщений портрет Роксолани? А хтось звертав увагу, що написано над і довкола портрета?
Над самою Настею Лісовською написано «Rossa, Solymanni uxor» тобто «Русинка, дружина Сулеймана», а вгорі і внизу - практично епіграма:

Forma tibi laudanda quidem moresque politі
Barbara sed crudum pectora virus habent
Philtra docet Trongilla cibis miscendaque vino
Sola ut dilecto tu potiare viro.
Врода твоя гідна похвали, до того ж, звичаї вишукані.
Однак варварcьке cерце має їдку гоcтроту.
Учить тебе cама Тронгіла, що трунок кохання cлід змішати з харчами і вином,
щоб любого чоловіка cпоїти.
Переклад з латини Людмили Шевченко-Савчинської