02 вересня 2014

Володимир Литвинов: "Популяризація цієї досі малодослідженої сторінки вітчизняної літератури все ще залишається актуальним завданням"

Сьогодні ситуація з дослідженням давньої української літератури кардинально змінюється на краще внаслідок відмови від народницьких, великодержавницьких та комуністичних ідеологем, під тиском яких до українських зараховувалися виключно пам’ятки, написані українською, лише православними авторами і тільки на територіях у межах радянських кордонів України. Особливо цінними виявляються ігноровані донедавна пам’ятки, написані наднаціональною латиною.

01 вересня 2014

Сторінки 159а-164а (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Voces internæ mentis copulata[e], tibi plurale votoru[m] hodie proponunt verbum NN. nec mirum pluralitas sæpe et si grammaticalis perbelle concludendo singularem Te Ioanicium quia Eximium Eruditione Virum pullulantib9 cona[tur] venerari animis. Excitat Casuales causalesq; ac strepentes Exiguo ingeniorum Zelo plausus. Ac proinde, qui alium sa[e]pe transeunt casus, illi un tuo scientia[e] pectore fortunatiſsime martyrium adinveniunt habitandi modum, omnis etenim Tibi perdevia intra biennium currenti iuga, non sine effundendo cruoris sudore Apollinaria augmenta[tur] Laureâ.

30 серпня 2014

Круглий стіл «Сучасна історія української літератури: здобутки традиції та виклики інновацій»

Цього року кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відзначає 15-річчя від дня заснування. З цієї нагоди кафедра ініціювала проведення круглого столу «Сучасна історія української літератури: здобутки традиції та виклики інновацій» 24 вересня з 11.00 до 16.00 за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 14, ауд. 63. За матеріалами заходу буде видано спеціальний ювілейний збірник «Шевченкознавчі студії» (акредитований ДАК України). Програмою передбачається серія презентаційних робіт викладачів, аспірантів і співробітників кафедри.

29 серпня 2014

Західноєвропейська книга у Львові в XVI-XVII ст. (до постановки питання)

Треба підкреслити, що місцеві книгарі, палітурники і роздрібні торговці, які отримували літературу від своїх колег, що торгували гуртом (переважно краківських, а пізніше, від середини XVII ст., ґданських), продавали і букіністичну книгу. У другій половині XVII ст. у деяких книгарнях Львова вона становила навіть до 20 % книжкового асортименту (решта була переважно продуктом польських друкарень). Цей факт свідчить про утруднений доступ читачів до західної книги. Місцеві поціновувачі книг старалися поповнювати свої колекції, купуючи іноді навіть значну частину якоїсь збірки. Так, можливо, вчинив львівський райця і лікар Валер’ян Алембек, до якого перейшла чимала частина колекції його колеги Мартина Коженьовського.

27 серпня 2014

Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 p.)

Магнатські заповіти (тестаменти) являють собою цінне джерело для дослідження багатьох аспектів соціальної, економічної й політичної історії Речі Посполитої. Ці акти в повній мірі репрезентують представника вищих прошарків тогочасного соціуму в усіх його особистісних проявах: інтелектуальний рівень людини, її освіченість, риси характеру, ставлення до батьківщини, рицарського і громадянського обов’язку, віровизнання тощо. Окремі заповіти містять чимало автобіографічних відомостей, що дозволяє реконструювати життєвий шлях знатної особи. Зрештою річпосполитський магнат, займаючи в державі високі уряди, спрямовуючи її політику та вважаючи себе її достойним громадянином, при укладенні заповіту виходив із свого статусу й освіченості і, природно, міг висловити такі думки та розпорядження, на які пересічний шляхтич з очевидних причин спромогтися не міг. На це, безумовно, впливав майновий стан та високий соціальний статус, який додавав заповідачеві впевненості у висловленні нерідко незгідних із шляхетським звичаєвим правом диспозицій.

25 серпня 2014

Antoni Mierzynski. De Vita Moribus Scriptisque Latinis Sebastiani Fabiani Acerni. P. V

Starovolscium, qui poetam anno MDCVIII, aetatis vero LVII mortuum esse memoriae prodidit, sequenti facile occurrit, Acernum esse anno MDLI natum1; neque vero ad hoc usque tempus, quisquis est vitae ejus auctor, aliam secutus est sententiam. Nomen poetae fuisse Sebastiano Fabiano Klonowicz, quum ab aliis tum ab ipso accepimus, quod e more, voce "Klon" idem atque "Acer" significante, in Acernum mutare placuit2. Utroque usus est poeta, praenomine Fabiani saepe omisso.

24 серпня 2014

З Днем Незалежності України!

Дорогі друзі, шановні колеги! Щиро вітаємо з Днем Незалежності України. Крім усього важливого, про що говорять у цей день, бажаємо, щоб кожен із нас приніс Батьківщині користь своєю працею, творчістю, життям. Наш внесок у її зростання – це книги. У подарунок всім шанувальникам «Медієвіста» з нагоди Дня Незалежності України ми відкриваємо безкоштовний доступ до книги «Давня література: з полону стереотипів» (друге видання) на одну добу (з ранку 24-го до ранку 25-го серпня).
http://www.amazon.com/dp/B00LMJF008

22 серпня 2014

Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди

Кожний письменник будує власний художній світ, цікавий, незбагненний, таємничий. Людська уява здатна створити примхливі образи, незвичайні колізії. Проте всі ці елементи літературного твору обов’язково відбивають реальність, добу, якої стосується той чи інший автор. Проза і Станіслава Оріховського, і Григорія Сковороди є виявом проблем, котрі турбували українців як націю в період XVI - XVIII ст.: втрата державності, християнських цінностей, людських чеснот, суперечки між різними церковними конфесіями тощо. Саме розмаїттю й багатству художнього світу прозових творів письменників, встановленню основних тенденцій у творчості обох мислителів, виявленню спільного й відмінного в їхніх поглядах, у подачі матеріалу присвячено дану розвідку.