Діяння римські (Gesta Romanorum)

«Діяння римські» («Gesta Romanorum») – це понад дві сотні оповідок різного обсягу – від кількох речень чи абзаців до кількадесяти сторінок; різного жанру та походження – тут і анекдоти часів класичної античності, і елліністичні оповіді, і байки стародавнього Сходу, і ранньосередньовічні германські перекази, і житія святих; нарешті, різної сюжетної складності – від, фактично, безсюжетних описів до повноцінних оповідань, а то й міні-романів. Усі вони в різний час і за різних обставин увійшли в усний та письмовий обіг у середньовічній Західній Європі у латинських версіях, здебільшого суттєво змінених порівняно з оригіналом або давнішими варіантами і тією чи іншою мірою адаптованих до життєвих реалій та картини світу своїх нових реципієнтів. Приблизно на зламі XIII-XIV століть оповідки було об'єднано в збірку, і саме в складі цієї збірки вони набули величезної популярності як у пізньому Середньовіччі, так і в модерну добу.

Діяння римські (Християнські притчі Середньовіччя) / переклав з латини Ростислав Паранько. Львів: Видавництво «Апріорі», 2014. 448 с.; іл.; палітурка. З питань придбання звертатися до видавництва: apriori.knyga@gmail.com, тел./факс (032) 235-62-18

Від самого свого постання збірка «Gesta Romanorum» спрямована на поєднання приємного з корисним. Приваблюючи увагу слухачів екзотичними, захопливими, а деколи й пікантними оповідками, середньовічні проповідники спонукали свою паству до благочестивого життя і турботи про спасіння душ.

Читайте також: Латинсько-український словник

Нове україномовне видання «Діянь римських» подібно ж має на меті, з одного боку, принести широкому загалові читачів задоволення від подорожі в барвистий і химерний світ середньовічної уяви, з іншого – послужити спонукою для українських істориків, філологів, релігієзнавців пильніше приглянутися до цієї досі маловідомої в нас пам’ятки давнього європейського письменства.

Видання містить повний, без жодних спрощень та скорочень, переклад канонічного корпусу збірки, а також додаткових текстів з різних рукописних традицій. Книжку оздоблюють близько півтори сотні ілюстрацій (з них вісім – повносторінкових кольорових), усі – на основі автентичних зображень із західноєвропейських рукописів XII-XV століть. Переклад доповнюють післямова перекладача, примітки та покажчик біблійних посилань.

Читайте також: Йосифа Рутського, митрополита руського, до о[тця] Адріяна Подберезького, Чину святого Василія В[еликого], листи про сейм року 1623

Інтернет-сторінки «Діянь римських»:
http://gesta-romanorum-ua.blogspot.com
https://www.facebook.com/Gesta.Romanorum.UA