Українські персонажі у польських історичних романах про Хмельниччину

Об’єктом нашого розгляду є низка творів відомих польських письменників, кожен із яких створив власний образ українських подій середини XVII століття. Протягом 80-х років ХІХ століття вийшли чотири такі історичні романи: Теодора Томаша Єжа (Зиґмунта Мілковського) «З бурхливої хвилі» (1881), Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем» (1883-1884), Юзефа Ігнація Крашевського «На королівському дворі: часи Владислава VI» (1885) і «Божий гнів: часи Яна Казимира» (1886). Зображена в романах структура українського суспільства в загальних рисах відповідає стереотипним уявленням, сформованим художньою літературою, публіцистикою та документальними джерелами. У старопольських пам’ятках побутували уявлення про повстанців як про спільноту, котра перебуває поза межами не тільки цивілізації, а й людяності. Документалісти XVII ст. боротьбу козаків за свободу охрестили «свавіллям», «заколотом», «зрадою», «гультяйством», «бунтом хамства», «зневагою/зрадою Речі Посполитої» [2, 140].

Тетяна Чужа, к. філол. н., асистент Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Польські романтики, зокрема, представники «української школи» утвердили в обігу літературний міф України та козацтва, котрий став для багатьох польських письменників основним засобом зображення українського минулого, а це минуле, у свою чергу, – ключем до трагедії польської історії. «В другій половині ХІХ ст. в польській літературі остаточно відбулася зміна у трактуванні України, котра полягала в її об’єктивації. Ідею рівноправ’я, спільної традиції замінило переконання у вищості польської культури, її цивілізаційній місії на Кресах й у тому, що українці – не народ» [4, 550]. Г. Грабович у центр цього антиукраїнського перелому слушно ставить Сенкевича, у якого «Із „тіні” Україна переходить у щось демонічне і чуже» [1, 186-188]. Необхідністю детальніше проаналізувати історико-літературні особливості представлення української проблематики зумовлена актуальність нашого дослідження.

Читайте також: Станіслав Оріховський, Григорій Сковорода – майстри віртуального діалогу в українській латиномовній прозі

Наше завдання полягає в дослідженні польських історичних романів останньої чверті ХІХ століття, присвячених зображенню подій Хмельниччини, з точки зору присутності в них образів місцевих персонажів, проведенні їхнього типологічного аналізу. Це забезпечить матеріал для реконструкції уявлень тогочасного польського суспільства про структуру українського соціуму середини XVII ст., а також про рушійні сили, котрі діяли у часи польсько-української війни під проводом Хмельницького, їхню історичну роль та значення для подальшої долі Речі Посполитої.

В експозиції роману Т.Т. Єжа «З бурхливої хвилі» у вихідній семантичній системі показано історичну несправедливість у ставленні польської держави до козацтва. Наратор зазначає аналогічність ролі шляхетського і козацького станів та нерівноправність їхнього становища, що й призвело до конфлікту: «Проти старого лицарства повстало лицарство нове» [5, 97]. Козацтво прагнуло здобути привілеї, схожі до шляхетських. Дія роману точиться у Чигирині, детально змальовано середовище городових козаків, їхні стосунки з польською адміністрацією та військовим командуванням, таємну політику Хмельницького, натомість характеристика запорізького козацтва практично відсутня.Усі пункти напруги виникають на полі особистих стосунків між Хмельницьким та Чаплинським, Вишневецьким і Конецьпольським. Авторський наратор підкреслює, що у його політичній діяльності не було видно жодного плану, жодної провідної думки чи цілі, а всією поведінкою гетьмана керує лише любовний запал. Після загибелі коханої Олени Хмельницький втрачає інтерес до боротьби. Властиве Єжу захоплення «локальними ефектами» [9, 32], поспішне і майже недбале закінчення, мабуть, і не дозволили письменнику запанувати над усією конструкцією і збудувати сюжет відповідно до заявленого на початку конфлікту, звівши його до любовної пристрасті Хмельницького.

Однак цей персонаж належить до кола своїх, є складовою єдиного суспільно-державного організму Речі Посполитої. Українське походження чигиринського сотника надало його постаті колориту, але всі його мрії і плани спрямовані на досягнення успіху у чинній системі стосунків: дружба зі шляхтою, кохання до шляхтянки, запобігання і вимушене підкорення цивільній та військовій польській владі. Широко змальовані кар’єрні прагнення його сина є типовими для тогочасного молодого шляхтича. Між козацькою старшиною та польськими персонажами не утворюється бінарна опозиція свій-чужий.

Читайте також: Образ жінки як етичний маркер світогляду автора та його доби (на матеріалі латиномовної прози України XVI–XVIII ст.)

Чернь, за Єжем, потрапила у вир не своїх справ, селянство гинуло тисячами, аби потрапити «з неволі одного лицарства в неволю іншого» [6, 167]. Також важливу роль приписано різноманітним суспільним групам, котрі додатково дестабілізують ситуацію – це екзотичні «гайдамаки, розбійники, степовики, гультяйство» [5, 181], на яких покладено відповідальність за підігрівання градусу напруги і криваві розправи над мирним населенням, зображені у стилістичній конвенції топосу «перевернутого світу». Особливу увагу Єж звертає на степовичок – групу розпусних, огидного вигляду жінок. І в Сенкевича, і в Єжа екзотичний місцевий люд представлено під час ярмарку в Чигирині, після якого розгортається п’яна оргія тих сил, котрі братимуть участь у повстанні. По-різному представлено постать Адама Кисіля: у Єжа це старий лицар, речник примирення козацтва з польською державою, «єдина людина згоди і поєднання», які належать до сфери авторського ідеалу. Натомість у романі Сенкевича київський воєвода – безсилий, зневажений старець, який не усвідомлює серйозності ситуації.

В експозиції роману Сенкевича козацтво зображене амбівалентно: волелюбним, витривалим, байдужим до багатства та схильним до вживання алкоголю. Актуалізовано рису природності-дикості-стихійності. Їхнє пияцтво – мало не природне явище, як „кривавий місяць”, посвіти на небі, нашестя сарани чи інші зловісні прикмети. Поведінка козаків традиційно ірраціональна. А вчинене ними повстання безпідставне, не виправдане жодними причинами, окрім алкогольного сп’яніння. Русини-українці розділені поміж ворожими таборами: добрі – у війську Яреми, панських загонах, у коронному таборі, серед лояльної старшини, а погані – на Низу. Лояльна городова старшина з ностальгією пригадує колишню військову солідарність запорожців зі шляхтою, патріотизм щодо Речі Посполитої, підкреслює роль захисту кордонів і християнського світу взагалі. Але на час зародження повстання, в оцінці Барабаша і Зацвіліховського, козаки зіпсувалися – вони не виконують своєї основної функції, займаються розбоєм і прагнуть помсти, на відміну від часів золотого братерства, козаки зраджують, змовляючись із татарами. Саме зневага й осуд повсталих з боку «правильних» русинів є сильним акцентом, оскільки підкреслює подвійну віроломність козацтва, яке спрямувало зброю не тільки проти віри й порядку, а й проти кровних зв’язків [10, 135].

Читайте також: Польськомовна поезія в контексті давньої української літератури: тематика та художня специфіка


Якщо в експозиції Сенкевич користувався лише натяками, пророцтвами, непрямою мовою (вжито узагальненні назви – гультяйство, пияцтво, розбійники), то після прибуття Скшетуського на Січ (т. І, розд. ХІ) зобразив конкретні сцени звиродніння. Письменник щоразу підкреслює хаотичність забудови, злиденність будівель, пиятику, розбійницькі нахили, непривабливий зовнішній вигляд козаків, відсутність військової дисципліни та організації [10, 156]. Окремо у примітці підкреслено безрелігійність козацтва: «запорожці під час своїх нападів не милували нікого й нічого (...) а те, що розповідають про релігійний настрій низових – казки [10, 135]». Хоча протиставлення товариства і старшини зазначено, однак їх єднає примітивізм і кровожерливість. Товариство – це деморалізований натовп зі звірячими нахилами. Старшина на Січі політично, соціально та психологічно незріла, примітивна і разюче груба у спілкуванні, що особливо помітно на тлі вишуканого куртуазного етикету при дворі князя Вишневецького. Розвитком подій на козацькій раді повністю маніпулює Хмельницький.

Сенкевич широко застосував риторичний арсенал для деградації противника, починаючи від змалювання віроломства його намірів і кінчаючи ницістю характеру, однак не зміг дотримуватися цієї лінії послідовно, бо, наприклад, у батальних сценах для демонстрації мужності та героїзму польських лицарів потребував гідного противника. Таким чином, на сторінках роману з’являються образи кривавого демона Хмельницького (протиставлення Вишневецькому), гіганта-силача Полуяна (у поєдинку з Подбіпєнтою), кровожерливого зарізяки Кривоноса (у боротьбі з загоном Скшетуського), характерника Богуна (як конкурента для лицаря-шляхтича у змаганні за руку прекрасної панночки).

Читайте також: «Leopolis Triplex Czyli Kronika Miasta Lwowa» – Зиморовичів міф Львова?

У творах Ю.І. Крашевського козацьке питання другопланове – основна дія розгортається при дворі Владислава IV. У романі «На королівському дворі» польський король готується до громадянської війни, планує державний заколот, намагаючись здобути абсолютну монархічну владу. З цією метою він веде потаємні переговори з козаками, обіцяючи невдовзі почати війну проти Туреччини, озброює власним коштом наймані полки. Все це оцінювалося як замах на шляхетські свободи і права, встановлені в тогочасній Речі Посполитій. А козацтво він планував використати як сліпе знаряддя в обидва боки: і проти Туреччини, і проти непокірної шляхти. У таємному листуванні король пропонує козакам спровокувати своїм самовільним нападом війну з Туреччиною. При цьому погоджується на зміцнення позиції козацтва на Україні, навіть коштом місцевої шляхти [7, 72]. У цей контекст цілком закономірно вписується наведена автором відома фраза короля у відповідь на скарги козаків щодо утисків: «Чи у вас шабель немає в руках?»

«Козацьку» точку зору в романі представляють покозачений шляхтич Лясота Плаза та козак-характерник Парфен, яких після аскетичного військового побуту Січі неприємно вражає пишнота й розкоші польського панства. Останній так резюмує відмінності між народами і причини тієї ворожості, що саме зароджувалася: «Ви тут усі наші вороги, бо ми народ селянський, а ви панове шляхта і князьки» [7, 374]. У романах Крашевського немає жодних похвал польської великодержавності, культуртрегерських аргументів чи націоналістичних акцентів, навіть завуальованих від царської цензури. Південно-східні окраїни колишньої польської держави були емоційно близькими письменнику, а козацький устрій він докладно вивчив за нарисом А. Скальковського, проаналізувавши його в своїй рецензії [8]. Козацькі персонажі зображені без властивого, наприклад, для Сенкевича, приниження. Їхній простий побут свідчить не про культурну нижчість, а про добровільний аскетизм і військову звитягу. Ані в «На королівському дворі», ані в «Божому гніві» автор не звеличує мілітарних успіхів польської держави, навіть, здається, умисно уникаючи баталістики [3, 134]. Крашевський викриває причини та прояви культурного, політичного, морального занепаду тогочасного суспільства напередодні Хмельниччини: зникнення лицарського духу у шляхти, розкоші, егоїзм, пиху магнатів, стремління короля до абсолютної влади, політичні інтриги, боротьбу за вплив, затхлу придворну атмосферу і розпусту. З гіркотою автор представляє ці ознаки суспільного розкладу, який вів Польщу до все більших нещасть і поразок, а зрештою – до катастрофи.

Читайте також: Польська «кресова» жінка. Постколоніальний контекст

Отже, протягом 80-х років ХІХ ст. на прикладі історичного роману можна простежити стрімку зміну у представленні українських персонажів в польській літературі, які з «інших», але ще «своїх», перетворюються на «чужих». Т.Т. Єж змалював одноплемінців, із якими конче необхідно залагодити суперечку, виправити соціальну несправедливість, однак перенесення акценту у площину особистого життя Хмельницького надмірно спростило соціальну проблематику. Хоча тут ще прочитуються романтичні, українофільські акценти. Генрик Сенкевич, принизливо описавши всі мотиви і рушійні сили повстання, вибудував нову парадигму українства як демонічних, ворожих, деструктивних сил, над якими польський народ звитяжить «вогнем і мечем». У Ю.І. Крашевського українські події виведено поза рамки оповіді, українські персонажі здебільшого виступають у ролі сторонніх, зовнішніх щодо організму Речі Посполитої чинників або спостерігачів, не беручи участі в історичній драмі розкладу її державності.

1. Грабович Г. Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи // Грабович Г. До історії української літератури. – К.: Основи, 1997. – 604 с. – С. 138-169.
2. Chynczewska-Hennel T., Jakowenko N. Społeczeństwo – religia – kultura // Między sobą: szkice historyczne polsko-ukraińskie. – Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. – S. 111-151.
3. Danek W. Powieści historyczne J.I. Kraszewskiego. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. – 268 s.
4. Hnatiuk O. Ukraińskopolskie związki literackie // Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003. – T.2. – S. 547-556.
5. Jeż T.T. Zburzliwej chwili. – Warszawa: Nakładem Redakcji Przeglądu Tygodniowego, 1881. – T. 1.
6. Jeż T.T. Z burzliwej chwili. – Warszawa: Nakładem Redakcji Przeglądu Tygodniowego, 1881. – T. 3.
7. Kraszewski J.I. Na królewskim dworze. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. – 412 s.
8. Kraszewski J.I. Zaporoże // Wasyłenko W. Jóżef Ignacy Kraszewski – zapomniane, nieznane (ukraińskie materiały źródłowe). – Warszawa, 1999. – S. 21-49.
9. Markiewicz H. Współzawodnicy Sienkiewicza // Ruch literacki. – 1977. – Z.1 (100). – s. 27-40.
10. Sienkiewicz H. Ogniem i mieczem. – Warszawa: Kama, 1998. – T. I. – 448 s.