ІІ археологічний науковий симпозіум «Літописні міста давньоруської держави»

На симпозіумі передбачається розглянути наступні напрямки досліджень: 1. Проблеми локалізації давньоруських літописних міст. 2. Фортифікаційні особливості давньоруських міст. 3. Планування літописних міст. 4. Міста як центри соціокультурного, політичного та економічного життя давньоруського суспільства 5. Соціальний склад давньоруських міст та відносини між різними соціальними групами населення. 6. Вплив географічного положення на розвиток давньоруських міст. 7. Впливи язичництва на християнську обрядовість. 8. Проблеми вивчення та збереження пам’яток давньоруського періоду.

Організатор: Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Культурно-археологічній центр «Пересопниця»
Термін проведення: 3-4 жовтня 2014 р.
Контакти координаторів: peresopnytsa(at)i.ua, kolau(at)i.ua

На симпозіумі передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:
1. Проблеми локалізації давньоруських літописних міст.
2. Фортифікаційні особливості давньоруських міст.
3. Планування літописних міст.
4. Міста як центри соціокультурного, політичного та економічного життя давньоруського суспільства:
- центри уділів та їх становище в давньоруській державі;
- міста – осередки князівської влади;
- міста – центри розвитку традиційних ремесел;
- міста - центри торгівлі;
- міста та монастирі.

Читайте також: Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XVI–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів

5. Соціальний склад давньоруських міст та відносини між різними соціальними групами населення.
6. Вплив географічного положення на розвиток давньоруських міст.
7. Впливи язичництва на християнську обрядовість.
8. Проблеми вивчення та збереження пам’яток давньоруського періоду.

Матеріали симпозіуму будуть опубліковані у щорічному науковому збірнику «Археологічні зошити з Пересопниці».

1. Стаття подається в електронному вигляді (E-mail: peresopnytsa(at)i.ua, kolau(at)i.ua) окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад « Іванчук.doc»). Після відправки електронного листа обов’язково зателефонуйте контактним особам і переконайтесь, що матеріали статті були успішно отримані.

2. Поля: зліва – 3 см, справа - 2 см, зверху – 2 см, знизу - 2 см).

3. Обсяг роботи: до 6 сторінок тексту набраного в редакторі WORD 1997-2003, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1, 25.

Читайте також: «Leopolis Triplex Czyli Kronika Miasta Lwowa» – Зиморовичів міф Львова?

Вимоги до оформлення тексту :
1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код (УДК).
2. Вказати прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, посаду, установу, населений пункт.
3. Назва статті друкується великими літерами .
4. В анотації до статті коротко викладається актуальність статті, мета, зміст.
5. Ключові слова подаються після анотації .
6. Оформлення списку «Джерела та література»: без абзацу, 12 кегль, через одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робляться у квадратних дужках (наприклад [1, с.10]) згідно списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.
7. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті у форматі TIF (300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них - обов’язкові.
8. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.П. автора ; місце роботи або навчання; посада; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса; домашня адреса, поштовий індекс; телефон(мобільний домашній, робочий); адреса місця роботи, поштовий індекс; П.І.Б. і посада керівника (ректора, директора).

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення теми досліджуваних питань, системність викладу, достовірність на ведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його до у збірник симпозіуму. Статті друкуються за авторською редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Читайте також: Іоган Гербіній. Священні київські печери, або підземний Київ

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Для участі у симпозіумі матеріали необхідно надіслати до 01.09.2014 року.

Країни учасники: Україна, Білорусія, Росія, Польща, Литва, Чехія, Словаччина

Адреса:
КУЛЬТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ПЕРЕСОПНИЦЯ»
ВУЛ. ВЕРБОВА, 22 с. ПЕРЕСОПНИЦЯ
РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
35337

Телефон: (362) 40-05-41, (097) 975-45-89, (096) 459-09-21.
E-mail: peresopnytsa(at)i.ua або kolau(at)i.ua
Web: peresopnytsya rv.ua