ХХIІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra»

Запрошуємо 26-27 вересня 2014 року взяти участь у ХХIІ Харківських міжнародних Сковородинівських читаннях «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта. Під час конференції планується розглянути такі питання: 1. І. Кант і Г. Сковорода: шляхи Просвітництва. 2. Актуальність критичної філософії: спадщина І. Канта у сучасному світі. 3. Етико-політичні принципи І. Канта у контексті суспільно-політичних трансформацій глобального світу. 4. Естетика І. Канта і сучасна культура: мистецтво, медіа, повсякденність. 5. Наука, освіта і університет: сучасні проблеми та перспективи. 6. Людина, людство, людяність: природа та/або свобода.

Організатор: Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України; Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харківське міське товариство «Філософська освіта»
Термін проведення: 26-27 вересня 2014 р.
Тематика: І. Кант і Г. Сковорода: шляхи Просвітництва
Контакти координаторів: skovoroda.m(at)gmail.com

Читайте також: Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції

Для участі в конференції необхідно надіслати до 7 вересня 2014 року поштою або E-mail (skovoroda.m(at)gmail.com):
  • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Butko.doc));
  • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами + обсяг сторінок (Butko12.doc)): 1) обсяг статті – до 12 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.); 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14]; 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
  • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. 2010 року (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua).

Заплановано випуск збірника матеріалів Читань. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Відкриття конференції відбудеться 26 вересня 2014 року в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Читайте також: Чуже / своє. Місто і село в українській літературі і культурі

Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань, на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m(at)gmail.com
тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко, доктор філософських наук, професор ХНУ імені В.Н.Каразіна
[+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у ХХІІ Харківських міжнародних сковородинівських читаннях
«СУЧАСНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА: PRO ET CONTRA»,
присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
Домашня адреса ________________________________________________
Домашній телефон, е-mail ________________________________________
Місце роботи __________________________________________________
Службова адреса _______________________________________________
Службовий телефон, факс, е-mail __________________________________
Науковий ступінь, учене звання _____________________________________
Посада ________________________________________________________
Тема доповіді __________________________________________________
Запланована секція _____________________________________________
Необхідність житла на час проведення конференції:
кількість днів перебування у Харкові _______________________________
Дата «____» _________________ 20__ р.
Підпис ___________________________