Григорій Сковорода та європейська культура

24 травня 2014 року відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Григорій Сковорода та європейська культура». Під час неї планується обговорити такі питання: 1. Закордонна мандрівка Сковороди 2. Діалог культур у творчості Григорія Сковороди 3. Сковорода й традиції середньовічного та новочасного західного богослів’я 4. Роль та місце творчості Сковороди в європейській літературній традиції 5. Європейська інтерпретація філософії Григорія Сковороди 6. Європейська ідентичність України 7. Актуальний музей (український та європейський контекст) 8. Шляхи підвищення туристичної привабливості України для Європи

Фото: Vadim Korol

Організатор: Харківська державна обласна адміністрація Департамент культури і туризму; ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди»; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка; Кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Термін проведення: 24 травня 2014 р.
Тематика: діалог культур у творчості Григорія Сковороди
Контакти координаторів: skovoroda.m(at)gmail.com

Працюватимуть секції:
  • філософії
  • літературознавства
  • краєзнавства
  • музеєзнавства та охорони культурної спадщини

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Читайте також: Сковородинівські читання (2015)

Для участі в конференції необхідно надіслати до 1 травня 2014 року поштою або e-mail (skovoroda.m(at)gmail.com):
  • Заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);
  • Тези доповіді (диск/E-mail) до 2 друкованих сторінок подаються українською мовою, інтервалом 1, шрифтом Times New Roman 12 розміру, береги: праве – 2 см, ліве – 2,5 см, нижнє та верхнє – 2 см; вирівнювання по ширині.

Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7].

Посилання на твори Г.Сковороди подавати за академічним виданням 1973 року або за Повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Ушкалова Л.В. (наявна для вільного користування на сайті skovoroda.org.ua). Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Відкриття конференції відбудеться 24 травня 2014 року о 10.00 в приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.

Читайте також: Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань,
на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: skovoroda.m(at)gmail.com
тел.: [+38 097] 51-86-442 – Сергій Олександрович Завєтний, доктор філософських наук, професор ХНТУСГ імені П.Василенка; [+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у Всеукраїнській науковій конференції
«Григорій Сковорода та європейська культура»

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
Домашня адреса ________________________________________________
Домашній телефон, е-mail ________________________________________
Місце роботи __________________________________________________
Службова адреса _______________________________________________
Службовий телефон, факс, е-mail __________________________________
Науковий ступінь, учене звання ___________________________________
Посада ________________________________________________________
Тема доповіді __________________________________________________
Запланована секція _____________________________________________
Необхідність житла на час проведення конференції:
кількість днів перебування у Харкові _______________________________
Дата «____» _________________ 20__ р.
Підпис ___________________________