Український медієвістичний журнал. Вип. 2. Українське та європейське середньовіччя

Пропонуємо вашій увазі другий номер електронного журналу з медієвістики, створений шляхом співпраці Львівського медієвістичного клубу і Наукового товариства історичного факультету та завдяки інформаційній підтримці проекту досліджень української неолатиністики “medievist.org.ua”, сайту “Василевс. Українська візантиністика”, ресурсу “Фотографії старого Львова” та за сприяння Української Галицької партії.

Перша частина збірника присвячена українському середньовіччю – малодослідженому, але надзвичайно цікавому періоду нашої історії в якому сформувалися основи нашої культури. У другому розділі вміщено статті з історії європейського середньовіччя, які гарно демонструють історико-правову та культурно-релігійну думки тодішнього західноєвропейського суспільства. Не зважаючи на наукову спрямованість нашого журналу, редакційною колегією було вирішено створити окремий (третій) розділ для розміщення науково-популярних статей з медієвістики. Головним аргументом був відчутний брак популярних розвідок саме із середньовіччя, через що цю епоху часто сприймають крізь призму “темних віків”.

Наприкінці журналу подано рецензії та огляди найновіших видань, які стосуються української та світової медієвістики, а також відомості про авторів та вимоги до написання статей у наступний номер “Українського медієвістичного журналу”. Окремим розділом стоїть новина про вихід з друку першого студентського наукового журналу з історії середніх віків “Записки Львівського медієвістичного клубу”, з чим ми всіх хочемо привітати!

Особливе місце у нашому збірнику займають спогади про покійного історика-медієвіста Модеста Чорного, які люб’язно були надіслані колегами, друзями та його учнями.

Метою журналу є об’єднати людей, зацікавлених у вивченні медієвістики, та надати їм можливості для реалізації наукових ідей. Збірник покликаний не лише поглиблювати теоретичні знання про різноманітні аспекти середньовічної історії, але й сприяти популяризації медієвістичних досліджень серед студентства та широкого загалу. У своїх статтях дослідники з різних міст України та Росії прагнули розкрити соціальний, ментальний та ідеологічний контекст тих чи інших явищ, що робить цей збірник цікавими не тільки для істориків–науковців, а і для пересічної публіки.

Надіємося, що вже майбутній, третій номер журналу, буде опубліковано у друкованому вигляді, де будуть вміщенні деякі статті з попередніх номерів. Щиро сподіваємося, що за Вашим сприянням публікація “Українського медієвістичного журналу” стане доброю традицією з можливістю подальшого активного розвитку.

Детальніше читайте на сайті журналу.