Латиномовна медична термінологія. Посібник

Посібник «Латиномовна медична термінологія» покликаний допомогти студентам вищих навчальних медичних закладів опанувати фахову термінологію. Навчальний матеріал у посібнику розділено на дві відокремлені частини: перша при­свячена основам нормативної граматики та синтаксису латинської мови, друга – принципам термінотворення у медицині та містить перелік медичних термінів за галузями діяльності. Оскільки кількість лексики виходить за програмові межі, це дає змогу використовувати навчальне видання під час опанування клінічних дисциплін у системі вищої медичної школи. Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців-природничників та лікарів-практиків.

Однією з новаторських рис посібника є те, що він поділяється не на заняття, а на розділи і теми, згідно з власними принципами поділу: частиномовним – для граматики, за галузями наук і змістовими розділами – для термінології. Загалом видання налічує десять розділів і 35 тем, окремі з яких відсутні в аналогічних підручниках і є оригінальними авторськими розробками.

Автори: Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов
Дата видання: вересень 2015
Кількість сторінок: 302
ISBN: 978-1517434304Доставка здійснюється Укрпоштою чи Новою поштою. Отримати консультацію можна за адресою admin(at)medievist.org.ua
Таке структурування значно спрощує пошук та орієнтування у підручнику під час опанування програми, а також згодом, за потреби повторити вивчений матеріал, поглибити і систематизувати знання, проходячи підготовку на кліні­чних кафедрах. Крім того, частиномовно-змістова систематизація матеріалу дає змогу викладачеві самостійно вибирати наповнення заняття. Серед додатків містяться зразки підсумкового тесту з лисципліни, за якими студент може самостійно перевірити свої знання. У частині «Медична термінологія», де теми складаються переважно з таблиць із термінами, обсяги лексики для вивчення також можуть варіюватися, залежно від загального рівня групи. Однак незмінною залишається вимога засвоєння учнями латино-грецьких еквівалентів, мінімальний перелік яких також міститься у додатках.

Дивіться також: Латинська мова. Підручник для учнів медичних ліцеїв

Зміст
Передмова 7
Латинська мова в культурному розвитку європейців 8
Частина I. Нормативна граматика 
та синтаксис латинської мови
Розділ 1. Фонетика 15
Тема 1. Алфавіт. Читання голосних, 
приголосних, буквосполучень 15
Тема 2. Наголос (Accentus) 20
Розділ 2. Іменник (Nomen Substantivum) 24
Тема 3. Загальна характеристика 24
Таблиця визначення відміни іменника 25
Тема 4. Перша відміна (Declinatio Prima) 27
Тема 5. Друга відміна (Declinatio Secunda) 31
Тема 6. Третя відміна (Declinatio Tertia) 34
Відмінкові закінчення ІІІ відміни (загальна таблиця) 37
Тема 7. Особливості відмінювання іменників III відміни 39
Тема 8. Четверта й п’ята відміни іменників 
(Declinatio Quarta et Quinta) 41
Розділ 3. Прикметник (Nomen Adjectivum) 46
Тема 9. Загальна характеристика. Прикметники 1-ої групи 
(Nomen Adjectivum Classis Primae) 46
Тема 10. Прикметники 2-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Secundae) 50
Тема 11. Узгодження прикметників з іменниками 53
Тема 12. Ступені порівняння прикметників (Gradus Comparationis) 57
Розділ 4. Дієслово (Verbum) 62
Тема 13. Загальна характеристика 62
Тема 14. Теперішній час дійсного способу активного 
й пасивного станів (Praesens Indicativi Activi, 
Praesens Indicativi Passivi) 66
Тема 15. Умовний спосіб (Modus Conjunctivus) 71
Тема 16. Дієприкметники (Participia) 75
Частина II. Медична термінологія. Елементи 
термінології природничих наук
Розділ 5. Анатомічна термінологія 81
Тема 17. Типи формування медичних термінів 81
Таблиця 1. Площини – plana (planum, i, n.) 81
Таблиця 2. Лінії – lineae (linea, ae, f.) 81
Таблиця 3. Ділянки голови – regiones capitis (regio, onis, f.) 82
Таблиця 4. Передні та бічні ділянки грудної клітки (Regiones thoracicae anteriores et laterales) 82
Таблиця 5. Ділянки живота (Regiones abdominales) 82
Таблиця 6. Прикметники, які використуваються для орієнтування 
в будові людського тіла 82
Тема 18. Назви органів і частин тіла 86
Таблиця 8. Іменники, які мають грецькі еквіваленти 86
Таблиця 9. Іменники, які не мають грецьких еквівалентів 86
Таблиця 10. Прикметники, які мають грецькі еквіваленти 87
Таблиця 11. Прикметники, які не мають грецьких еквівалентів 87
Тема 19. Опорно-руховий апарат 90
Таблиця 12. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 90
Таблиця 13. Терміни, які не мають грецьких еквівалентів 91
Таблиця 14. Групи м’язів 92
Таблиця 15. Назви пальців 92
Тема 20. Нервова система 95
Таблиця 16. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 95
Таблиця 17. Органи чуття 95
Таблиця 18. Кольори 95
Таблиця 19. Смакові відчуття 96
Тема 21. Травна, репродуктивна системи 99
Таблиця 20. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 99
Таблиця 21. Терміни, які не мають грецький еквівалентів 99
Таблиця 22. Назви кишок 100
Таблиця 23. Назви зубів 100
Таблиця 24. Репродуктивна система 100
Таблиця 25. Біологічні рідини 101
Тема 22. Серцево-судинна, дихальна та видільна системи 103
Таблиця 26. Терміни, які мають грецькі еквіваленти 103
Таблиця 27. Дихальна система 104
Таблиця 28. Терміни, які не мають грецьких еквівалентів 104
Таблиця 29. Видільна система 105
Тема 23. Назви різних анатомічних утворів 107
Таблиця 30. Іменники, які не мають грецьких еквівалентів 107
Таблиця 31. Прикметники, які не мають грецьких еквівалентів 108
Тема 24. Кінцеві терміноелементи, що вказують на локалізацію 
процесу чи явища 111
Таблиця 32. Кінцеві терміноелементи, які вказують на орган 
чи функцію організму 111
Таблиця 33. Деякі поширені кінцеві терміноелементи 111
Розділ 6. Термінологія діагностики та лікування 115
Тема 25. Назви патологій та асоційованих понять 115
Таблиця 34. Іменники, які мають грецькі еквіваленти 115
Таблиця 35. Прикметники, які мають грецькі еквіваленти 116
Таблиця 36. Терміноелементи, які мають значення числівників 117
Таблиця 38. Найпоширеніші суфікси, які вказують на тип хвороби 117
Таблиця 39. Медична фразеологія 118
Тема 26. Терапевтична термінологія 122
Таблиця 40. Терміни, які мають грецькі відповідники 122
Таблиця 41. Фізикальні методи обстеження 122
Таблиця 42. Види інструментальних та лабораторних досліджень 123
Таблиця 43. Види пульсів 123
Таблиця 44. Види гарячок (за температурною кривою) 123
Таблиця 45. Види висипів 123
Таблиця 46. Традиційні назви деяких хвороб 124
Таблиця 47. Кінцеві терміноелементи, що позначають патологічний 
процес 124
Тема 27. Хірургічна термінологія 128
Таблиця 48. Терміни, які мають грецькі відповідники 128
Таблиця 49. Види ран 128
Таблиця 51. Види зміщення уламків 129
Таблиця 52. Види гнійних процесів 129
Таблиця 53. Види оперативних втручань 129
Розділ 7. Основи термінотворення окремих природничих наук 133
Тема 28. Біологічна термінологія. Назви рослин 133
Таблиця 54. Біологічні терміни, які мають терміноелементи грецького походження 133
Таблиця 55. Ботанічні назви деяких рослин 134
Таблиця 56. Назви лікарської рослинної сировини 136
Таблиця 57. Перелік офіцінальних рослинних засобів 136
Таблиця 58. Назви деяких збудників хвороб 137
Тема 29. Основи хімічної термінології: утворення назв оксидів, 
гідроксидів, солей 140
Таблиця 59. Назви хімічних елементів та утворюваних ними простих 
речовин 140
Таблиця 60. Префікси 142
Таблиця 61. Суфікси 142
Таблиця 62. Назви деяких поширених солей 143
Таблиця 63. Терміноелементи грецького походженння у назвах 
хімічних елементів 143
Тема 30. Утворення назв кислот та органічних сполук 146
Таблиця 64. Префікси 146
Таблиця 65. Суфікси 146
Таблиця 66. Назви деяких органічних і неорганічних кислот, що засто­­со­вуються в медицині та фармацевтичній промисловості 147
Таблиця 67. Характеристичні групи 148
Таблиця 68. Приклади 150
Тема 31. Фармацевтична термінологія 153
Таблиця 69. Терміноелементи, які використовуються у назвах фарма­цевтичних препаратів (фармвідрізки) 153
Таблиця 70. Прислівники в медичній практиці 156
Таблиця 71. Назви лікарських форм 156
Розділ 8. Медична рецептура 162
Тема 32. Рецепт: граматична структура. Моделі рецептурних приписів. Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи 
в рецептах 162
Таблиця 73. Основні робочі терміни 164
Таблиця 74. Типи доз (dosis, is, f. – доза) 165
Таблиця 75. Додаткові написи в рецептах 166
Таблиця 76. Форми ліків – formae medicamentorum 167
Таблиця 77. Скорочення в рецептах 168
Тема 33. Виписування рецептів на тверді форми ліків 174
Таблиця 78. Види твердих лікарських форм 183
Таблиця 79. Речовини-наповнювачі для твердих лікарських форм 183
Таблиця 80. Назви лікарських зборів 183
Тема 34. Виписування рецептів на м’які форми ліків 190
Таблиця 81. Види м’яких лікарських форм 193
Тема 35. Виписування рецептів на рідкі форми ліків 198
Таблиця 83. Зарубіжні лікарські форми для зовнішнього застосування 200
Таблиця 84. Речовини-наповнювачі для рідких лікарських форм 201
Таблиця 85. Види рідких лікарських форм 201
Додатки
Додаток 1. Прийменник (Praepositio) 207
Додаток 2. Числівник (Nomen Numerale) 208
Додаток 3. Прислівник (Adverbium) 212
Додаток 4. Займенник (Pronomen) 213
Додаток 5. Підсумкові тести 216
Додаток 6. Парадигма всіх відмін іменників 232
Додаток 7. Медична лексика (за алфавітом) 236
Додаток 8. Вибрані латино-грецькі еквіваленти (за відмінами) 295