Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні

Збірник містить наукові праці, присвячені різним аспектам історії астрономічних знань та уявлень в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII – початку XIX століть, коли були засновані перші в Україні спеціалізовані наукові установи – астрономічні обсерваторіі. У статтях прослідковано розвиток уявлень про Всесвіт та рух небесних тіл шляхом аналізу археологічних знахідок, предметів образотворчого та ужиткового мистецтва, народних астрономічних уявлень та власних назв, описано календарну тематику та згадки про астрономічні явища в українських літописах, представлено початки використання наукових підходів, поширення в Україні геліоцентричних ідей та долю українських вчених-астрономів, викладання астрономії у вищих навчальних закладах 17-18 століть, подано бібліографію астрономічних стародруків зі збірок України, описано заснування першої обсерваторії (Львів, 1771 р.). Автори статей – фахівці наукових установ України з Києва, Львова, Івано-Франківська, Галича й Острога. Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться розвитком астрономії в Україні.

Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – 767 с.

ЗМІСТ
АРХЕОАСТРОНОМІЯ
Найдавніші свідоцтва про астрономічні спостереження на території України (І.Вавілова, Т.Артеменко)
Астрономія в житті первісного суспільства (М.Чмихов (передрук))
До історії вивчення проблем зодіаку (М.Чмихов (передрук))
Курганні святилища доби ранньої бронзи степової частини України (С.Пустовалов)
Свідчення про найдавніші астрономічні знання на заході Українського Лісостепу (М.Бандрівський)
Знак неба/верха – Місяць на мальованій кераміці культури Трипілля – Кукутень (Т.Ткачук)

Читайте також: Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра

УЯВЛЕННЯ
Українська народна астрономія (Н.Федорович)
Астрономічні явища в українських літописах і в давній українській літературі (Н.Федорович)
Уявлення про світобудову в Україні до XVII ст. (О.Колтачихіна)
Астрологія в господарських порадниках Гетьманщини XVIII ст. (К.Диса)
Астрономічні мотиви в українському іконописі (М.Федак)
Світ астрономії в образах українського мистецтва (О.Сидор)
Cловник власних астрономічних назв української мови (І.Процик)

Читайте також: Ян Бандоркович. Питання про поширення світла, винесене для привселюдного обговорення

ЗНАННЯ
Наше календарне надбання (І.Климишин)
Виміряний образ святині: годинник і храм (Т.Люта)
Ідеї Коперника в Україні (Я.Матвіїшин)
Астрономія в латиномовних текстах України (Л.Шевченко-Савчинська, К.Балашов)
Астрономія в могилянській академічній традиції XVII-XVIII ст.: від езотерико-синкретичної до раціонально-емпіричної моделі мислення (В.Шелухін)
Мартин з Журавиці на зорі галицької астрономії (Я.Матвіїшин)
Юрій з Дрогобича (Я.Ісаєвич (передрук))
Прогностик Юрія Дрогобича 1479 року (О.Петрук, Н.Царьова, М.Кашуба)
Астрономія в натурфілософській спадщині Яна Лятоса (П.Кралюк, М.Якубович)
Феофан Прокопович і астрономія (Я.Матвіїшин)
Науково-педагогічна діяльність Іринея Фальківського в галузі астрономії (Я.Матвіїшин)
Заснування першої астрономічної обсерваторії в Україні (Б.Новосядлий, С.Апуневич)

Читайте також: Латиномовна література українських етнічних земель. Вступна лекція

ДЖЕРЕЛА
Покрайні записи XVI – XVIII ст. астрономічного характеру та астрономічні таблиці у кириличних кодексах та стародруках (В.Фрис)
Інформація про астрономічні та природні явища в записах читачів на примірниках почаївських стародруків (Н.Заболотна)
Стародруки астрономічної тематики, надруковані латинським шрифтом у XV–XVII ст., у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Ю.Рудакова)
Видання з астрономії у колекції видань гражданського друку XVIII ст. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Г.Андрусенко)
Джерела до вивчення життя та діяльності Юрія Дрогобича (М.Вавричин (передрук))
Публікації про Юрія Дрогобича (від 1983 р.) (Н.Кошик)
Числові значення кириличних літер (І.Климишин)