Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом

Орієнтовний тематичний діапазон доповідей та повідомлень: Стратегії творення іміджу і «пересотворення» образу Вільяма Шекспіра. У рамках цього тематичного напрямку розглядатиметься специфіка конструювання художнього образу автора – як біографічного, так і імпліцитного. При цьому об’єктом безпосереднього дослідження можуть виступати не тільки найрізноманітніші твори про Шекспіра (поетичні присвяти, літературно-біографічна проза, біографічна белетристика), але і його власні тексти, а також артефакти живопису, скульптури, книжкової графіки та кіно, в яких візуалізується постать Великого Барда. В контексті заявленої проблематики заслуговує на увагу і досвід світових та вітчизняних практик святкування Шекспірових ювілеїв.

ОрганізаторЛабораторія ренесансних студій при Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя)
Термін проведення: 25-27 вересня 2014 р.
Контакти координаторів: uashakespeare(at)gmail.com

Читайте також: Гарріот та латиномовна культура його часу

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр та Лабораторія ренесансних студій при Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя)
запрошують взяти участь у
Четвертій Міжнародній науковій конференції
«Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом»
( 25-27 вересня, 2014 р., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)

Орієнтовний тематичний діапазон доповідей та повідомлень:

- Стратегії творення іміджу і «пересотворення» образу Вільяма Шекспіра. У рамках цього тематичного напрямку розглядатиметься специфіка конструювання художнього образу автора – як біографічного, так і імпліцитного. При цьому об’єктом безпосереднього дослідження можуть виступати не тільки найрізноманітніші твори про Шекспіра (поетичні присвяти, літературно-біографічна проза, біографічна белетристика), але і його власні тексти, а також артефакти живопису, скульптури, книжкової графіки та кіно, в яких візуалізується постать Великого Барда. В контексті заявленої проблематики заслуговує на увагу і досвід світових та вітчизняних практик святкування Шекспірових ювілеїв.

Читайте також: Теодозій Василевич-Баєвський. Святого Петра, митрополита київського, дивотворця російського (...), патрона свого копія, Петро Могила

- Шекспірівський канон на перехресті інтерпретацій: твори Великого Барда у світлі традиційних та новітніх методологій. Тематичний діапазон доповідей та повідомлень цього блоку передбачає висвітлення результатів вивчення Шекспірових текстів крізь призму усталених та сучасних літературознавчих підходів. Особливо вітаються доповіді, що мають полемічний характер і окреслюють дискусійне поле обраної проблематики.

- Інтермедіальні проекції Шекспірового слова. У фокусі даного напряму – аналіз творчої апропріації художніх текстів Великого Барда представниками інших видів мистецтв, а також дослідження тих мистецьких продуктів (театральних постановок, кінематографічних версій, балетів, опер, радіоспектаклів, різних типів інтернет-контенту тощо), що були створені в результаті найрізноманітніших рецептивних актів.

- Вільям Шекспір як засновник дискурсивності. Цей тематичний вектор спрямований на визначення стратегій формування інтертектстуального поля, інспірованого Шекспіровим генієм, а також на осягнення специфічної природи різнонаціональних шекспірівських дискурсів, в процесі розгортання яких створюються нові інтелектуальні (ідеї, образи смислові концепти) та текстуальні (літературні твори, інтерпретації, перетлумачення) конструкти, гносеологічно укорінені в художніх текстах Великого Барда.

Секції будуть сформовані пізніше, на підставі отриманих заявок.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Для участі у конференції відправте, будь ласка, заповнену заявку на адресу uashakespeare(at)gmail.com. Кінцевий термін подання заявок – 25 серпня.

Організаційний внесок становить 200 гривень. Професори оргвнесок не сплачують.

Всі статті, які будуть подані до оргкомітету під час роботи конференції будуть опубліковані у фаховому науковому журналі «Ренесансні студії» або у спеціалізованому часописі «Шекспірівський дискурс».

Читайте також: Studia Ucrainica Varsoviensia (часопис)

Контакти:
Український між університетський науково-дослідницький шекспірівський центр
тел. (061)-220-09-08 Контактні особи: Богдан Корнелюк, Дар’я Москвітіна (0501962132), Ганна Храброва
Адреса: 70Б, вул.. Жуковського, Запоріжжя, 69002
e-mail: renaissance(at)zhu.edu.ua
URL: http://shakespeare.zp.ua (“Український шекспірівський портал”)

ЗАЯВКА
Учасника Четверної Міжнародної конференції
Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом
Класичний приватний університет, Запоріжжя
25-27 вересня, 2014
П.І.Б. _____________________________________________________
Тема доповіді_______________________________________________
Адреса ____________________________________________________
Телефон, e-mail _____________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________________________
Місце роботи _______________________________________________
Дата прибуття до Запоріжжя __________________________________
Дата від’їзду із Запоріжжя _____________________________________