Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek-Kultura-Edukacja”

Celem konferencji jest interdyscyplinarny namysł nad szeroko rozumianą humanistyką w takich obszarach badawczych jak człowiek, kultura, edukacja. Zapraszamy badaczy ze wszystkich dziedzin, którzy w ramach swoich badań zajmują się szeroko rozumianą humanistyką a zwłaszcza filologów, historyków, prawników, filozofów, socjologów, psychologów, dziennikarzy, lekarzy oraz badaczy nauk o kulturze fizycznej. Dynamiczne zmiany w rozwoju cywilizacyjnym zachęcają do szukania nowych refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, stylem życia, zagrożeniami płynącymi wraz z rozwojem nowych technologii itp.

Організатор: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Термін проведення: 3 червня 2014 р.
Термін подачі тез: 10 травня 2014 р.
Тематика: нові виклики людства у галузі соціальних наук, культури та освіти
Контакти координаторів: annanawrocka14(at)wp.pl - dr Anna Nawrocka


Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
3 czerwca 2014

Celem konferencji jest interdyscyplinarny namysł nad szeroko rozumianą humanistyką w takich obszarach badawczych jak człowiek, kultura, edukacja. Zapraszamy badaczy ze wszystkich dziedzin, którzy w ramach swoich badań zajmują się szeroko rozumianą humanistyką a zwłaszcza filologów, historyków, prawników, filozofów, socjologów, psychologów, dziennikarzy, lekarzy oraz badaczy nauk o kulturze fizycznej. Dynamiczne zmiany w rozwoju cywilizacyjnym zachęcają do szukania nowych refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, stylem życia, zagrożeniami płynącymi wraz z rozwojem nowych technologii itp.

Proponowane obszary tematyczne:
1. Prawo pracy 
2. Prawo ubezpieczeń społecznych 
3. Polityka społeczna 
4. Prawo cywilne 
5. Prawo rodzinne i opiekuńcze 
6. Środowiska kształtujące styl życia i zachowania zdrowotne człowieka 
7. Wielokulturowość w procesie rozwoju jednostki 
8. Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka 
9. Historia kultury fizycznej i sportu 
10. Środowiska kształtujące styl życia i zachowania zdrowotne człowieka. 
11. Zagrożenia współczesnego człowieka (edukacja medialna, narkotyki, przemoc itp) 
12. Czas wolny a zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne współczesnego człowieka. 
13. Dialog edukacyjny. 
14. Tożsamość pedagogiki ekologiczne, emancypacyjnej, sportu, pragmatyzmu, religii, postmodernizmu, międzykulturowej, antypedagogiki 
15. Edukacja regionalna (np.Kociewie) 
16. Media a kultura. 
17. Edukacja w muzeum i eksperymentatorium 
18. Ciało człowieka w refleksji humanistycznej 
19. Gospodarka przestrzenna na Kociewiu. 

Читайте також: Збірник наукових праць "Кременецькі компаративні студії". Випуск 4 (2014)

W ramach konferencji odbędzie się też zwiedzanie Grodziska w Owidzu i warsztaty kuchni słowiańskiej

Koszt konferencji wynosi 350 zł. i obejmuje udział w konferencji, warsztatach, obiad, wydanie artykułu po pozytywnej recenzji. Publikacja ukaże się do końca września 2014 roku.

Zgłoszenia wraz z tematami należy nadsyłać najpóźniej do 10 maja 2014 na adres: annanawrocka14(at)wp.pl dr Anna Nawrocka

Komitet Organizacyjny: 
Prof. Franciszek Makurat
dr Monika Żmudzka-Brodnicka
dr Anna Nawrocka
dr Daria Becker-Pestka
dr Wiesław Wika
dr Wojciech Drzeżdżon
dr Mariusz Brodnicki
dr Kazimierz Jędrzejak

Komitet Naukowy:
Prof. Zdzisław Kordel
Prof. Franciszek Makurat
Prof. Jakub Stelina
Prof. Andrzej Chodubski
Prof. Waldemar Moska
Prof. Artur Bracki
dr Artur Ziółkowski
dr Wanda Kustrzeba
dr Magdalena Błażek
dr Beata Ruszkiewicz
dr Maja Maciejewska-Szałas
dr Monika Żmudzka-Brodnicka
dr Anna Nawrocka
dr Daria Becker-Pestka
dr Paweł Drobnik
dr Wojciech Drzeżdżon
dr Mariusz Brodnicki