ІІ науковий симпозіум «Рукописна книга в Україні»

На симпозіумі передбачається розглянути наступні напрямки досліджень: 1. Дослідники рукописної книги. 2. Рукописи у фондах музеїв, приватних колекціях. 3. Видатні пам’ятки серед рукописних книг. 4. Художнє оформлення рукописної книги. 5. Металева фурнітури та способи художнього декорування палітури рукописів. 6. Осередки творення рукописної книги. 7. Творці рукописних книг

Організатор: Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Культурно-археологічній центр «Пересопниця»
Термін проведення: 7-8 листопада 2014 р.
Контакти координаторів: peresopnytsa(at)i.ua, kolau(at)i.ua

Читайте також: Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування

На симпозіумі передбачається розглянути наступні напрямки досліджень: 
1. Дослідники рукописної книги. 
2. Рукописи у фондах музеїв, приватних колекціях. 
3. Видатні пам’ятки серед рукописних книг. 
4. Художнє оформлення рукописної книги. 
5. Металева фурнітури та способи художнього декорування палітури рукописів. 
6. Осередки творення рукописної книги. 
7. Творці рукописних книг

Матеріали будуть надруковані у науковому збірнику «Рукописна книга з Пересопниці»

1. Стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, E-mail: peresopnytsa(at)i.ua) окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Іванчук.doc»). Після відправки електронного листа обов’язково зателефонуйте контактним особам і переконайтесь, що матеріали статті були успішно отримані.

Читайте також: Папери Красносельських (ХVІ–ХІХ ст.) з колекції історичних установ ВУАН

2. Поля: зліва – 3 см, справа - 2 см, зверху – 2 см, знизу - 2 см).

3. Обсяг роботи: до 6 сторінок тексту набраного в редакторі WORD 1997 -2003, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1, 25. Вимоги до оформлення тексту:
3.1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний код (УДК).
3.2. Вказати прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, посаду,установу, населений пункт.
3.3. Назва статті друкується великими літерами.

4. У анотації коротко викладається актуальність статті, мета, зміст. Ключові слова подаються після анотації.

5. Оформлення списку «Джерела та література»: без абзацу, 12 кегль, через одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робляться у квадратних дужках (наприклад [1, с. 10]) згідно списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

6. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті у форматі TIF (300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них - обов’язкові.

Читайте також: Могилянський Оратор, вихований на прекрасно підготовлених «Частинах» Марка Туллія Цицерона

7. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.П. автора; місце роботи або навчання; посада; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса; домашня адреса, поштовий індекс; телефон(мобільний домашній, робочий); адреса місця роботи, поштовий індекс; П.І.Б. і посада керівника (ректора).

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення теми досліджуваних питань, системність викладу, достовірність на ведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його до у збірник симпозіуму. Статті друкуються за авторською редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Читайте також: Учення Горація про поетичний твір-поезис-поета в київських поетиках

Для участі у симпозіумі матеріали необхідно надіслати до 01 вересня 2014 року.

Адреса: КУЛЬТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ПЕРЕСОПНИЦЯ»
ВУЛ. ВЕРБОВА, 22 с. ПЕРЕСОПНИЦЯ
РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
35337

Телефон (362) 40-05-41, (097) 975-45-89, (096) 459-09-21.
E-mail: peresopnytsa(at)i.ua або kolau(at)i.ua
Web: peresopnytsya.rv.ua