Міжнародна наукова конференція пам'яті проф. Валентини Фесенко

Кафедра теорії та історії світової літератури КНЛУ має за честь продовжувати справу провідного українського літературознавця Валентини Іванівни Фесенко, чий внесок у розвиток сучасної науки про літературу важко переоцінити. Кафедра започатковує багаторічний проект, присвячений продовженню та розгортанню наукових ідей Валентини Іванівни: раз на чотири роки збирати науковців навколо тем, що формували простір наукових зацікавлень професора В.І. Фесенко. Тематичні вектори конференції визначені науковими зацікавленнями Валентини Іванівни, які охоплювали історію світової літератури, теорію та порівняльне літературознавство. Валентина Іванівна впродовж багатьох років займалася літературою ХІХ ст., вона читала курси літератури романтизму та другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., підготувала підручник з літератури французького романтизму.

Організатор: кафедра теорії та історії світової літератури КНЛУ
Термін проведення: 27 березня 2014 р.
Тематика: література романтизму, літературні тенденції сьогодення
Контакти координаторів: svitlit1(at)gmail.com

Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
кафедра теорії та історії світової літератури
організовує
міжнародну наукову конференцію 

пам'яті професора Валентини Іванівни Фесенко

Кафедра теорії та історії світової літератури КНЛУ має за честь продовжувати справу провідного українського літературознавця Валентини Іванівни Фесенко, чий внесок у розвиток сучасної науки про літературу важко переоцінити.

Читайте також: Ідеал релігійного консерватизму в добу Середньовіччя в східній та західній рецепціях: Лі Бо та Іван Вишенський

Кафедра започатковує багаторічний проект, присвячений продовженню та розгортанню наукових ідей Валентини Іванівни: раз на чотири роки збирати науковців навколо тем, що формували простір наукових зацікавлень професора В.І. Фесенко.

27 березня 2014 року відбудеться
перша конференція 
пам'яті професора 
Валентини Іванівни Фесенко

Тематичні вектори конференції визначені науковими зацікавленнями Валентини Іванівни, які охоплювали історію світової літератури, теорію та порівняльне літературознавство. Валентина Іванівна впродовж багатьох років займалася літературою ХІХ ст., вона читала курси літератури романтизму та другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., підготувала підручник з літератури французького романтизму. Література католицького ренесансу займала особливе місце в полі головних інтересів професора Фесенко. Зацікавлення історією літератури органічно поєднувалося з увагою до нових тенденцій у французькій літературі і втілилось у розробці навчально-методичного посібника з французької літератури початку ХХІ ст. Численні провідні ідеї сучасного французького літературознавчого дискурсу та художньої літератури, входили до українського наукового континууму саме завдяки Валентині Іванівні.

Теоретико-літературний смак професора В.І. Фесенко корелював із незмінно актуальними питаннями гуманітаристики: наратологія, інтермедіальність (зокрема, взаємовпливи літератури, живопису та кінематографу), проблеми письма про Себе (теорія фікціональності/ автофікціональності, письмо і жіноча ідентичність, подвійна мовно-культурна ідентичність тощо).

З огляду на це в межах конференції плануються такі тематичні вектори:
  • Література романтизму: погляд із ХХІ ст.
  • Французька література в контексті світового літературного процесу
  • Місце та значення християнської художньої літератури в контексті пошуків ідентичності
  • Інтермедіальний дискурс: взаємодія слова та візуального образу, слова та музики/танцю/жесту
  • Фікціональність і автофікіональність: теоретичні проблеми та художні варіації
  • Літературні тенденції сьогодення: перечитування традиції
  • Франкофонія та подвійна мовна ідентичність
У рамках підготовки до конференції планується видання та презентація праць В.І. Фесенко.

Матеріали конференції будуть опубліковані в «Сучасних літературознавчих студіях» (Випуск 11).
Заявки для участі в конференції надсилати до 1 лютого 2014 року на адресу кафедри svitlit1(at)gmail.com.

Форма заявки та вимоги до публікації додаються.

Кафедра теорії та історії світової літератури запрошує до співпраці та чекає на зустріч !